Värmevärde

En kubikmeter eldningsolja motsvaras (   ungefär ) av följande mängd trädbränsle vid      20 % fukthalt:

Trädslag                                                                          m3s stjälpt mått
Gran  

12,4

Asp  

12,2

Tall  

11

Björk  

9,5

Ek  

8,4

Kommentarer inaktiverade.